סערה באוסטריה: שר הפנים הציע "לרכז את מבקשי המקלט במקום אחד"


שר הפנים החדש של המדינה, המשתייך למפלגת הימין הקיצוני, אמר כי "יש צורך בתשתיות שיאפשרו לרשויות לרכז את הפליטים" אך דחה את הטענות שלפיהן ניסה ליצור פרובוקציה. "אסור לאפשר לשפה הנאצית שלו לחלחל לחיים שלנו"