נחל קינה: טיול אל הגב שהתמלא מים צלולים במדבר יהודה


הגשמים שירדו לפני כשבוע בהרי ירושלים, מילאו את הנחלים שזרמו מזרחה אל ים המלח, ועל הדרך מילאו את גבי המים והחליפו את המים המעופשים שעמדו בתוכם במשך השנה. בגב קינה, בדרום מדבר יהודה, הבוץ שקע והמים נשארו צלולים. הצעה לחוויה מדברית