טמטום להמונים: "אופירה וברקוביץ'" מובילה אותנו לעידן בו דבר לא חשוב


מאחורי "הדוגריות" האותנטית בקרקס הטלוויזיוני שזכה לאחרונה לחיבוק מיינסטרימי חם, מתרחשת התפוררות מוחלטת של הגבול בין אקטואלי לצהוב. בחסות התפארות בחוסר היכרותם עם אורחיהם או עם העובדות, הופכים אופירה וברקוביץ' את הבורות לסמל סטטוס ואת המהות לבדיחה