ועדת הכספים תקדם חוק להכללת תע"א בחוק עידוד השקעות הון

"ועדת הכספים מבקשת, לפני שקורה אירוע כזה שיהיו בו השלכות על העובדים, שהנהלת תע"א תבוא ותאמר לוועדה האם הדברים ייעשו יחד עם העובדים. אני מדגיש, לפני שקורה אירוע כזה. שלא נשמע עליו בדיעבד או מפרסומים בתקשורת", סיכם ח"כ גפני את הדיון בועדת הכספים