הצעת חוק: ביטוח אחד לשני כלי רכב בבית


ב-1.1.18 חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויעקב ליצמן הגישו הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי. לפי הצעת התיקון, יוכל בעל רכב לרכוש פוליסת ביטוח אחת גם אם בבעלותו מספר כלי רכב. קרי, הפיכת פוליסת הביטוח לפרסונלית