המאמצים המדיניים 
של ישראל משתלמים

המאבק בעצרת הכללית הוא לא על השאלה אם ההחלטה תעבור או לא - זהו קרב אבוד. המאבק הוא על גודלו ועל איכותו של הצד שדוגל באמת, במוסר ובצדק - ואתמול הצד הזה היה משמעותי