היום שהיה 11.01.18: פרשת המכרזים מסתעפת

הבדיקה בחשד להטיית מכרזים במשרד ראש הממשלה מתרחבת. אחד החשדות שנבדקים: מעורבות של חברות מרכזיות במשק - התכנית המלאה