החוב הלאומי כשיעור מהתמ"ג ירד מתחת ל־60%

ישראל היא בין המדינות המעטות שהצליחו לצמצם את שיעור החוב שלהן מאז פרוץ משבר האשראי הגדול לפני כעשור • מאז נכנס נתניהו לתפקיד שר האוצר בשנת 2003 החלה מגמת צמצום החוב: ירד מ־100% לפחות מ־60%