בוטלה שביתת התלמידים לאחר שעיצומי המורים בוטלו

השביתה שתכננה מועצת התלמידים מחר מ-12:00 בוטלה לאחר שארגון המורים העל-יסודיים נסוג מכוונתו לא לקיים מבחנים