ארבע שנים לאחר פטירתו: התגלה כתב יד נדיר של הרב עובדיה יוסף

במהלך ברור סוגיה הלכתית שהתנהל בבית הדין הרבני האזורי בחיפה, התגלה פסק דין מהאחרונים שרשם בעצמו מי שנחשב כאחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון